Tergel's podcast

ӨӨРӨӨСӨӨ ЭХЭЛ


Бид мунхаг байх үедээ дэлхийг эзлэхийг хүсдэг. Бид мэргэн байх үедээ ӨӨРИЙГӨӨ эзлэхийг хүсдэг.