Temdeglel, diary

Тэмдэглэл (diary) - дугаар #2 (анааш&зурам)


Энэ гайхалтай өдрийн мэнд. Ингээд манай хоёрдох дугаар маань бэлэн болоод байна. Анааш зурам хоёрын шашин болоод (төлөөлөгчдийн) хувийн бодлын тухай! Тухлан сууж, заваараа сонсоно уу :)) PS : hanging around~ Дахиад PS : яагаад заавал нэгээс олон удаа хийж байж нийтлэгддэг юм бэ :')) Зураг - зурам