Temdeglel, diary


Энэхүү подкаст маань Зурам болон Анааш хоёрын тэмдэглэл болгон үлдээж буй мөр юм. Олон талт сэдэв, асуудал, хувийн бодолоо харилцаж хуваалцан ярилцах подкаст юм.