Сайн Подкаст

Нөлөөлөл - Тууштай байдал яагаад чухал вэ?


Тууштай хүн бусдад нөлөөлж амжилтанд хүрдэг. Зорилго мөрөөдөлтэй хүмүүс л тууштай байж чаддаг байна. Хэт олон зүйл рүү самгардах нь тууштай байдалд саад болох боломжтой... Үргэлжлүүлэн манай подкастаас сонсоно уу. Бидэнтэй АНУ-ын Нөлөөллийн Академид суралцан төгсөөд багшлах эрхийн шалталтаа өгч чиглүүлэгч багшийн албан ёсны гэрчилгээ авсан, Монголдоо төдийгүй Азидаа ганцад тооцогдох Хонгороо багш, сэтгүүлч олон нийтийн харилцааны зөвлөх Цээнээ, судлаач Чимгээ нар хамт байх болно.