Сайн Подкаст

Итгэлцэл - Хэнд итгэж болох вэ? Хүний итгэлийг хэрхэн олох вэ?


Нөлөөлөгч" болохын тулд эзэмших ёстой 7 чанарын талаар цуврал дугааруудыг хүргэж байгаа билээ. Өнөөдрийн дугаараар "Итгэлцэл" чадварын талаар хүргэж байна. Хэнд итгэж болох вэ? Хүний итгэлийг хэрхэн олох вэ? АНУ-ын Нөлөөллийн Академид суралцан төгсөөд багшлах эрхийн шалталтаа өгч чиглүүлэгч багшийн албан ёсны гэрчилгээ авсан, Монголдоо төдийгүй Азидаа ганцад тооцогдох Э.Хонгороо багш, мөн сэтгүүлч олон нийтийн харилцааны зөвлөх Цээнээ, судлаач Чимгээ нар хамт ярилцах болно.