Сайн Подкаст

Гадаад хэл сурсан сонирхолтой туршлагууд - 1


Хүн бүр харилцан адилгүй тул гадаад хэл суралцах, эзэмших чадвар ч тухай хүний онцлогоос хамаардаг. Гадаад хэлийг төрөлх хэл шигээ суралцах аргуудын талаар бодитой туршлага дээр үндэслэн та бүхэндээ хүргэхээр орчуулагч Амарсайхантай бид ярилцснаа хүргэж байна.