Баялгаасаа болж баяжсан хийгээд баларсан орнууд Казакстан, Афгинастан – Равдан