Философи | Philosophy

Philosophy Podcast - Ep.05, Тэнэглэл, түүний хуулиуд (Карл М.Сиполла)


The basic laws of human stupidity | Тэнэглэл, түүний хуулиуд 1976 онд туурвигдсан энэхүү бүтээлийг анх найз нөхдийн дунд албан хэрэгцээнд л хэрэглэгдэхээр цөөн тоогоор хэвлэж байсан ба Монгол орчуулгын эрхийг авахад нь олон удаа татгалзсан хариу өгч байжээ. Инстаграм дээр дагах: https://www.instagram.com/philosophy.mn