Философи | Philosophy

Philosophy Podcast - Ep.04, Этгээд хүн (Альбер Камю)


Подкастын 4 дэх дугаар бэлэн боллоо! Энэ дугаарт Жан Поль Сартрын Экзистенциализмын оргил бүтээл хэмээн өргөмжилсөн Альбер Камюгийн "Этгээд хүн" зохиол орлоо. Энэ дугаарт маань Экзистенциализмын оргил бүтээл Альбер Камюгийн "Этгээд хүн" зохиол орлоо. Инстаграм дээр дагах https://www.instagram.com/philosophy.mn/ https://www.instagram.com/lean.dulgoon/