Философи | Philosophy

Philosophy Философи Podcast - Ep.03, Кандид буюу өөдрөг үзэл (Вольтер)


Философич Вольтерийн "Кандид буюу өөдрөг үзэл" номын тухай ярилцлаа. Номын агуулгад ёс бус үг хэллэг, сөрөг агуулга байгааг анхааруулж байна. Follow Philosophy: https://www.facebook.com/philosophy2k17/ https://www.instagram.com/philosophy.mn/ Follow Dulgoon https://www.instagram.com/lean.dulgoon/ https://www.facebook.com/DulgonoPsycorn/