Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ IQ болон үүсэл хөгжлийн талаар хүргэхээр зорьсон билээ. Нэгийг сонсож, хоёрыг тунгааж, гурвыг хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.