МЭРГЭЖЛИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ

9. БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР


БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР мэргэжлийг танилцуулж байна. Мэргэжлээ мэдэж сонгоё :) "Шилдэг мэргэжил гэж байдаггүй Шилдэг мэргэжилтэн гэж байдаг." Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төвөөс хэрэгжүүлж буй "Мэргэжлийн Цагаан Толгой" төсөл