МЭРГЭЖЛИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ

7. БАЙГАЛЬ АШИГЛАЛТ, ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН


7. БАЙГАЛЬ АШИГЛАЛТ, ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭ мэргэжлийг танилцуулж байна. Мэргэжлээ мэдэж сонгоё :) "Шилдэг мэргэжил гэж байдаггүй Шилдэг мэргэжилтэн гэж байдаг." Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төвөөс хэрэгжүүлж буй "Мэргэжлийн Цагаан Толгой" төсөл