МЭРГЭЖЛИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ

6. БАГА АНГИЙН БАГШ


БАГА АНГИЙН БАГШ мэргэжлийг танилцуулж байна. Мэргэжлээ мэдэж сонгоё :) "Шилдэг мэргэжил гэж байдаггүй Шилдэг мэргэжилтэн гэж байдаг." Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төвөөс хэрэгжүүлж буй "Мэргэжлийн Цагаан Толгой" төсөл