МЭРГЭЖЛИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ

13. БАССЕЙНЫ ЗААВАРЛАГЧ


БАССЕЙНЫ ЗААВАРЛАГЧ мэргэжлийг танилцуулж байна. Мэргэжлээ мэдэж сонгоё :) "Шилдэг мэргэжил гэж байдаггүй Шилдэг мэргэжилтэн гэж байдаг." Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төвөөс хэрэгжүүлж буй "Мэргэжлийн Цагаан Толгой" төсөл