MEDLEG to go Podcast

КОКС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР #9 Medleg to go Podcast


Коксжих нүүрс гэж ямар нүүрс вэ? Коксжих нүүрсээр юу хийдэг вэ? Яагаад бид монголдоо кокс боловсруулах үйлдвэртэй болов ёстой вэ? Эдгээр асуултуудад хариулахаар энэ дугаарыг бэлтгэлээ. Коксын талаар сонирхолтой баримтууд болон хэрэглээний онцлогыг мэдэж авах боломжтой. Энэ сэдэв хэдийгээр техникийн талаар сэдэв боловч илүү ойлгомжтой байлгахын тулд ойрын хэрэглээний жишээ авч энгийн байлгахыг хичээлээ. Та бүхэнд асуулт байвал дуртайяа постын комент хэсэг дээр бичиж хуваалцаарай. Мөн энэ дугаарыг сонссны дараа яагаад Төмөр хайлуулах үйлдвэр-Цуйван хийх хоёр хоорондоо холбоотойг мэдэж авна болно. Anchor: https://anchor.fm/medleg-togo/episodes/9-eiqvgg #КОКС #КОКС_БОЛОВСРУУЛАХ_ҮЙЛДВЭР #КОКСЖИХ_НҮҮРС #ГАН_ХАЙЛУУЛАХ_ҮЙЛДВЭР #МОНГОЛЫН_БОЛОМЖ #ТӨМРИЙН_ҮЙЛДВЭР #Medleg_to_go_Podcast #Medleg_Podcast #PODCAST