MEDLEG to go Podcast

10 ПОДКАСТ 10 МЭДЛЭГ - #11 - MEDLEG TO GO PODCAST


Энэ удаагийн 11 дэхь дугаараас өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн 10 подкаст цувралыг энэ дугаарт нэгтгэн, нэмж хэлэх зүйлсээ оруулаад тусгай дугаар болгон хүргэж байна. Дараагийн дугаар 4 долоо хоногийн дараа орох болно. Нэвтэрүүлгийн үеэр хэлж амжаагүй болон та бүхний асуулттай холбоотой зүйлүүдийг нэмээд оруулсан байгаа. Та бүхэн асуулт санал хүсэлтээ бидэнд илгээгээрэй. Хүндэтгэсэн Мэдлэг To Go