Career Match

Career Match #2 : Л. Мөнх-Эрдэнэ, Анагаахын ухааны доктор, дэд профессор - АШУҮИС


АУ-ны доктор, дэд профессор Мөнх-Эрдэнэ АШУҮИС Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуулийн эрүүл мэндийн бодлогын тэнхимийн эрхлэгчээр ажилладаг. American University of Armenia-д нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын зэрэг, Тайваны үндэсний их сургуульд (National Taiwan University) докторын зэрэг хамгаалсан. Career Match подкастад маань нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн ТАВАН мэргэжлийг тайлбарлаж өгөхөөс гадна мэргэжил сонголт, карер төлөвлөлтийн талаар сонирхолтой зөвөлгөөг өглөө. #CareerMatch