legalTalks

#legalTalks №13 Н.Баасанжав М.Мөнхжаргал: COVID19 дэх үеийн хөдөлмөрийн харилцааг хэрхэн зохицуулах вэ


Энэ дугаарын зочноор Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, хуульч Н.Баасанжав, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаач, хуульч М.Мөнхжаргал, хөтлөгчөөр Б.Эрхэмбаяр нар оролцож хөл хорионы дэглэмийн үед ажил олгогч, ажилтан талуудад үүсэж байгаа хүндрэл бэрхшээл, тэдгээрийг хууль, эрх зүйн талаас хэрхэн шийдвэрлэх, цалин хөлс олгох боломжгүй тохиолдолд хэрхэх, ажилчдын тоог цөөрүүлэх нь хуульд нийцэх эсэх. Мөн цалин хөлсийг хэрхэн тооцож олгох, давагдашгүй хүчин зүйл нь Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулсан сул зогсолт болон хүндэтгэн (гамшиг) үзэх шалтгааны улмаас ажилдаа ирээгүй гэх үндэслэлд хамаарах эсэх зэрэг асуудлын талаар ярилцсаныг хүлээн авах боломжтой.