Хууль сахигч подкаст

Зөрчлийн тухай хуулин дахь гэр бүлийн хүчирхийллийн зохицуулалт


Зөрчлийн тухай хуулин дахь гэр бүлийн хүчирхийллийн зохицуулалт, санкц болон зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны процессын талаар ярилцлаа