Хууль сахигч подкаст

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ, нөхцөл байдлын үнэлгээ болон аюулын зэргийн үнэлгээ гэж юу вэ?


Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ, нөхцөл байдлын үнэлгээ болон аюулын зэргийн үнэлгээ гэж юу вэ сэдвээр ярилцлаа