Хууль сахигч подкаст

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэр


Гэр бүлийн хүчирхийлэл бие мах бодийн, сэтгэл санааны, эдийн засгийн, бэлгийн гэсэн 4 хэлбэртэй байдаг. Тэгвэл энэ 4 хэлбэр хэрхэн илэрдэг вэ талаар ярилцлаа