Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

Зөв Дадал 20 - Good Habits 20 | Д.Дуламсүрэн


Д.Дуламсүрэн | АТГ-Олон Нийтийн Төвөөс зохион байгуулсан #ЗөвДадал20 #GoodHabits20 арга хэмжээний тухай #ЗөвЗөвдШударгаЗӨВ #СоёнГэгээрүүлэхАян #ЗөвДадал20 #GoodHabits20 #ШударгаТоглоцгооёChallenge #StopVirus #StopCorruption #UnitedAgainstCorruption #ВирусийгДаръя #авлигыгустгая #IACD2020 #Аnticorruptionday2020 #IACC #IACC2020