Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

New Generation No Corruption | С.Хулан | шилдэг оролцогч


New Generation No Corruption илтгэх ур чадварын нээлттэй тэмцээний шилдэг 9 оролцогчийн нэг С.Хулангийн итгэлтэй танилцана уу С.Хулан: Авлига гэдэг хорт ургамлын эм болон эмчилгээ нь чанга хатуу хууль, хариуцлага болон хувь хүмүүсийн ухамсар юм. Өсвөр үеийнхэн бид нар Томчуудын өмнө, Эрх мэдэлтнүүдийн өмнө, Хуулийн өмнө авлигыг таслан зогсоохын тулд хүчин мөхөстөх ч гэсэн үргэлж дуу хоолойгоо нэгтгэн эрүүл бус нийгэмтэй тэмцсээр л байх болно.