Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

New Generation No Corruption | Д.Хүслэн | шилдэг оролцогч


New Generation No Corruption илтгэх ур чадварын нээлттэй тэмцээний шилдэг 9 оролцогчийн нэг Д.Хүслэнгийн илтгэлтэй танилцана уу. Бусад хүнийг хүн биш, өөрийн хүнийг хүн гэж ялгаж харьцах, бусдын боломж, бусдын ирээдүйг хулгайлах, төрд хууль оршдог гэдгийг умартан хүнлэг бус хулгай хийхийг авлига гэнэ. Өнөөдрийн та намайг бүтээх ёстой. Маргаашийн би ирээдүйг бүтээх учиртай. Шударга бус зүйлийг илчилдэг байя. Авлига, хээл хахуулийн үзэгдэлд дасахгүй байя. Ирээдүйн төлөө оролцдог байя. Шинэ үе авлигын эсрэг зогсож байна. Шударга, ёс хөгжил дэвшилд