Шударга ёс, хөгжил дэвшилд

#110 мэдээллийн цаг - Авлигыг мэдээлэх дугаар 110


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ НЭВТРҮҮЛЭГ ТЕЛЕ СЭТГҮҮЛ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮРЧ ЭХЭЛЛЭЭ https://www.facebook.com/watch/?v=703702463603096