HR Management LAB

Podcast #5 Гүйцэтгэх удирдлагууд HR-аасаа юу хүсдэг вэ?


Энэ удаагийн сэдэв: Гүйцэтгэх удирдлагууд HR - аасаа юу хүсдэг вэ? Зочин: Худалдаа Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч Б.Баярмаа Модератор: Хүний нөөцийн мэргэшсэн зөвлөх А.Наран