Хэн ч мэдэхгүй

Анхны хайр ба анхны шаналал


АНХААРУУЛГА : Амархан эмордог бас, ганц бие хүмүүс сэтгэлийн хаттай сонсоорой. Хэний ч төсөөлөмгүй гайхалтай хайрын түүхүүдийг сонсоорой.