Хэн ч мэдэхгүй


Хэн ч мэдэхгүй. Энэхүү подкастад оролцож буй хэн ч оролцож байгаа гэдгээ мэдэхгүй бөгөөд сонсогч танд үнэн, огт тавилтгүй яриаг хүргэх болно. Хүний өөрийн жинхэнэ үзэл бодол ямар нэг баггүй үнэн яриа, нийгмийн үнэн төрхийг манай подкастнаас.