Mongoloor Gaming Podcast

Mongoloor Gaming Podcast #33 2018-12 Best of 2018


2018 оны шилдэг тоглоомууд юу байв? Олон нийтэд нээлттэйгээр санал хураадаг “ардын” сонголттой Golden Joystick Awards бодит байдалтай илүү ойр боловуу, эсвэл салбарын мэргэжилтнүүд, том компаниудын төлөөлүүдийн сонголтоос хамаардаг The Game Awards үнэн сонголтыг хийдэг үү? Энэ хоёр шалгаруулалтын шилдэг тоглоомуудыг танилцуулахын зэрэгцээ Мөнгөн, Галпүрэв хоёр 2018 онд тоглосон тоглоомууд, ирэх 2019 онд хүлээж буй тоглоомуудаа ярилцлаа. Подкастын төгсгөлд чухал зарлал бий... #Mungun #MongolPodcast #MongoloorGamingPodcast Podcast #33 00:17 Эхлэл 00:56 Golden Joystick Awards 2018 15:10 The Game Awards 2018 23:20 2019 онд хүлээж байгаа тоглоомууд - Галпүрэв 27:36 2019 онд хүлээж байгаа тоглоомууд - Мөнгөн 30:27 2018 онд тоглосон таалагдсан тоглоомууд - Галпүрэв 36:03 2018 онд тоглосон таалагдсан тоглоомууд - Мөнгөн 42:32 Чухал зарлал... Facebook: https://www.facebook.com/MungunA Instagram: https://www.instagram.com/mungun_a/