fantasm

Линукс серверийн аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмжүүд Podcast #1


Сайн уу залуусаа , Линукс серверийн аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмжүүд бичлэгээр хорт програм хангамжуудыг татахаас зайлсхийж үйлдлийн системийн албан ёсны сайтаас програм хангамжаа татах мөн package manager -г ашиглах талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа шүү ххэ. Дан audio -гоор хүргэж байгаа болохоор Podcast цуврал гэж ойлгож болно. ✨ ✨ ✨