Empasoft

Утас, компьютерийг нь хураах хамгийн зөв гарц биш


Харилцааны дутмагшилд орсон хүүхэд цахим орчинд бусдыгаа дээрэлхэх нь элбэг. Хүүхдийнхээ бүх зүйлийг хорьж, хянахаасаа өмнө сайн ярилцаж байгаарай. Сэтгэл Судлалын Үндэсний Төвийн Гүйцэтгэх захирал, сэтгэл судлаач Б.Ууганцэцэг