Empasoft

Технологийн ур чадвар -2020


2020 оны технологийн ур чадвар, хамгийн эрэлттэй хичээлүүдийн тухай