Empasoft

Сүүдэр бүү тусга, хүүхэд цахим орчинд


Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, хүчирхийлэл надад бас танд хамаатай. Манай хүүхдэд хамаагүй гэж нэг ч эцэг эх буруу харж боломгүй сэдэв бол энэ. Хүүхдээ цахим гэмт хэргээс хамгаалъя.