Empasoft

MT мэргэжилтэн танд цалин чухал уу, чадвар чухал уу?


Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэнд тавигдаж буй өнөөгийн шаардлага, тэдний ур чадварын тухай МТ мэргэжилтэн Ц.Баттөр бидэнтэй ярилцлаа.