Empasoft

Мэдээллийн технологийн онлайн хичээлүүдээ зарлаж байна.


Эмпасофт Академи сургалтуудаа онлайнаар зааж эхэллээ. Та танхимын сургалтаас 50% хөнгөлөлттэй үнээр сургалтандаа бүртгүүлээрэй.