Dr. Sumiya

#33. PCR буюу полимеразын гинжин урвал


Полимеразын гинжин урвал (PCR - polymerase chain reaction) бол организмын удмын мэдээлэл болох ДНХ-ийн (РНХ) тодорхой жижиг хэсгийг хэдэн саяас тэрбум хүртэл хувилан олшруулж тодорхойлох арга юм. ДНХ (РНХ) ач холбогдолтой жижиг хэсгийг тодорхойлж таньж мэдсэнээр өвөрмөц вирус, бактерийг илрүүлэх, хавдар, удамшил, шүүх эмнэлгийн оношилгоо хийхэд өргөн ашигладаг. Ялангуяа PCR шинжилгээг коронавирусийн халдварыг илрүүлэх алтан стандарт болгон хэрэглэж байна. Өөрөөр хэлбэл полимеразын гинжин урвалын тусламжтайгаар коронавирусийн удмын мэдээлэл болох РНХ-ийн тодорхой хэсгийг ДНХ болгон хувиргаж, улмаар олон дахин хувилан олшруулж тодорхойлдог.