Дотоод Дохио

6. Нийгмийн байр суурь бидний сэтгэлзүйд


Энэхүү дугаараар хүмүүсийн нийгмийн байр суурийг чухалчилж үздэг шалтгаан болон нийгмийн байр суурийн өөрчлөлтөөс болоод үүсдэг сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжүүд болох атаархал, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж (self-esteem), ичгүүр, огцом уур, түгшүүр, сэтгэл хямралын талаар ярилаа. Эх сурвалж: David Buss, “Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind”