Дижитал мэргэжилтэн

Өглөөний хүн подкаст #4 - Г. Ганзориг (Голомт банк, Ахлах эдийн засгийн шинжээч)


Голомт банкнаас хэрэгжүүлж буй "Дижитал мэргэжилтэн - Internship opportunity" хөтөлбөрийн хүрээнд экспертүүд маань оюутнуудтайгаа чөлөөт яриа хийлээ.