Дижитал мэргэжилтэн

Өглөөний хүн подкаст #8 Г.Уянга ( Голомт банк-Хүний нөөцийн удирдах газрын захирал )


Голомт банкнаас хэрэгжүүлж буй "Дижитал мэргэжилтэн - Internship opportunity" хөтөлбөрийн хүрээнд экспертүүд маань оюутнуудтайгаа чөлөөт яриа хийлээ.