Дижитал мэргэжилтэн

Өглөөний хүн подкаст #6 - Г.Батзориг (Голомт банк-Эдийн засгийн судалгааны алба, Ахлах эдийн засгийн шинжээч) 2020 он


Голомт банкнаас хэрэгжүүлж буй "Дижитал мэргэжилтэн - Internship opportunity" хөтөлбөрийн хүрээнд экспертүүд маань оюутнуудтайгаа чөлөөт яриа хийлээ.