Дижитал мэргэжилтэн

Өглөөний хүн подкаст #5 - С.Түвшинсайхан, М.Батцэцэг (Голомт банк-Программ хөгжүүлэгч, Голомт банк-Бизнес аналист) 2020 он


Голомт банкнаас хэрэгжүүлж буй "Дижитал мэргэжилтэн - Internship opportunity" хөтөлбөрийн хүрээнд экспертүүд маань оюутнуудтайгаа чөлөөт яриа хийлээ.