Дижитал мэргэжилтэн


Голомт банкнаас хэрэгжүүлж Дижитал мэргэжилтэн 2019 хөтөлбөрийн хүрээнд зохиогдож буй "Өглөөний хүн" цуврал уулзалтын подкастыг хүргэж байна.