Чех хэл анхлан суралцаж байгаа та бүхэнд зориуллаа.