Chihriin tsaas Podcast

#2 Харах өнцөг & түүхий гурил - Чихрийн цаас подкаст


Хүн бүр өөртөө итгэлтэй бай. Өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийл, өөрийнхөөрөө бай гэж хэлдэг. Харин бидний хувьд ямар байдаг бол?? Бас та түүхий гуриланд дуртай юу?