CEO Podcast

CEO Podcast #8 - Бизнес Модель (Business Model)


Компаниуд сайн бүтээгдэхүүнтэй байсан ч сайн бизнес модельгүйн улмаас дампуурч байдаг - Steve Blank. Тэгвэл компани хэрхэн үнэ цэнийг хэрхэн бүтээж, хэрэглэгчид хүргэж, үүнтэй уялдан үйл ажиллагаа хэрхэн явж буй тодорхойлохыг бизнес модел гэдэг. Бид энэ дугаарт Бизнес Модель гэж юу болох, жишээ болонс моделиудын талаар ярилцлаа. Дугаарын зочин: “Mongol ID” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал М.Халиунбат Дугаарыг хөтөлсөн : О.Лхагвасүрэн, Н.Жавхлан, Б.Золбадрал