CEO Podcast

CEO Podcast #6 - Маркетинг


Marketing is everything буюу Маркетинг бол бүх зүйл.... Хэрэглэгчийг сайн ойлгон, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээгээрээ хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангаснаараа худалдан авалт бий болгох нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх явц (Петр Дракерийн тодорхойлолт)-ын тухай буюу Маркетингийн тухай CEO podcast энэ удаагийн дугаараар ярилцлаа Дугаарын зочин: BSP компанийн CEO Г.Баярхүү (Бабу дарга) Дугаарыг хөтөлсөн : О.Лхагвасүрэн, Н.Жавхлан, Б.Золбадрал