CEO Podcast

CEO Podcast #4 - Гүйцэтгэлийн нэмэгдүүлэх нь


CEO хэмээх үгэнд агуулагдсан Гүйцэтгэл гэдэг үг агуулагдсан байдаг. Учир нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах явуулах, төлөвлөгөөг биелүүлэхтэй холбоотой хамгийн чухал менежментийн нэг бол Гүйцэтгэлийг удирдах болон нэмэгдүүлэх явдал юм. CEO Podcast дөрөвдүгээр дугаараараа Гүйцэтгэл гэж юу болох, түүнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх тухай ярилцлаа. Дугаарын зочин: Айтүүлс ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Тамир Хөтлөгчид: Н.Жавхлан, О.Лхагвасүрэн, Б.Золбадрал