CEO Podcast

CEO Podcast #3 - Эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс


Байгууллагыг тодорхойлох хамгийн чухал ойлголтууд болон эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйл гэж юу болох талаар энэ дугаараараа онцолж ярилцлаа...