CEO Podcast

CEO Podcast #22 - CEO Цагийн менежмент ба хувийн зохион байгуулалт


Гүйцэтгэх захирлууд завгүй ажлын хажуугаар гэр бүл, эрүүл мэнддээ зарцуулахын хэрэгтэй. Урт хугацаанд амжилтай ажиллахыг хүсвэл өөрийгөө хөгжүүлж, олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцоход ч цаг гаргах хэрэгтэй болдог. Тэгвэл Гүйцэтгэх захирлуудын хувийн зохион байгуулалт, цагийн менежмент хэрхэн хийж байгаа тухай энэ дугаараар ярилцлаа. Н.Жавхлан, О.Лхагвасүрэн, Б.Золбадрал нар өөрсдийн хувийн туршлагаа сонсогч олонтойгоо хуваалцлаа. CEO Podcast хамтрагч FM 98.9